Prihlásenie do VirtualTravel.sk

Kostol sv. Antona pustovníka, Mesto Spišská Belá, Spišská Belá, Slovensko

Spišská Belá
10 panorám
Fotograf: Michal Štrba
<iframe width="%pano-embed-width%" height="%pano-embed-height%" frameborder="0" scrolling="no" src="https://www.virtualtravel.sk/embed.php?pid=2908&lang=sk" marginheight="0" framespacing="0" marginwidth="0" border="0" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>
Umiestnite túto panorámu na svoje stránky:
   

<iframe width="400" height="280" frameborder="0" scrolling="no" src="https://www.virtualtravel.sk/embed.php?pid=2908&lang=sk" marginheight="0" framespacing="0" marginwidth="0" border="0" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>
VirtualTravel.sk si vyhradzuje právo zamedziť umiestneniu panorám na stránky, ktoré považuje za stránky komerčného charakteru, stránky miest a obcí, stránky s nevhodným obsahom alebo pri prudkom zvyšovaní trafficu v dôsledku zobrazovania panorám z týchto stránok. Zároveň si vyhradzuje právo vykonať tak bez predchádzajúceho upozornenia či udania dôvodu. Nie je povolené umiestňovanie virtuálnej prehliadky v statickej forme (celý obrázok alebo výrez zo statickej alebo dynamickej virtuálnej prehliadky).

Novinky

 • Batizovské pleso z magistrály, Vysoké Tatry, Vysoké Tatry
 • Batizovské pleso, Vysoké Tatry, Vysoké Tatry
 • Kostolík, Vysoké Tatry, Vysoké Tatry
 • Pastrnákova priehyba, Vysoké Tatry, Vysoké Tatry
 • Horský hotel pod hviezdami, Sliezsky dom, Vysoké Tatry
 • Izba č. 207, Sliezsky dom, Vysoké Tatry
 • Skalný hríb, Čertova skala, Budča
 • Zo severozápadu, Čertova skala, Budča
 • Z východu, Čertova skala, Budča
 • Oltáre, Kostol sv. Ladislava, Spišský Štvrtok
 • Kaplnka Zápoľských - spodné podlažie, Kostol sv. Ladislava, Spišský Štvrtok
 • Kaplnka Zápoľských, Kostol sv. Ladislava, Spišský Štvrtok
 • Bazilika sv. Kríža - centrálna časť, Mesto Kežmarok, Kežmarok
 • Bazilika sv. Kríža - hlavný oltár, Mesto Kežmarok, Kežmarok
 • Nádvorie, Koháryovský kaštieľ, Svätý Anton
 • Zadná časť, Katedrála sv. Martina, Spišské Podhradie
 • Centrálna časť, Katedrála sv. Martina, Spišské Podhradie
 • Oltár Korunovania Panny Márie, Katedrála sv. Martina, Spišské Podhradie
 • Veľký vodopád, Veľký Sokol, Hrabušice
 • Malý vodopád, Veľký Sokol, Hrabušice
 • Z parku, Park Hotel Tartuf, Beladice
 • Z cintorína, Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Hunkovce
 • Pod lipou, Drevený chrám sv. Mikuláša, Bodružal
 • Zo stredu ihriska (zima), Futbalový štadión Antona Malatinského (pred rekonštrukciou), Trnava
 • Z tribúny (zima), Futbalový štadión Antona Malatinského (pred rekonštrukciou), Trnava
 • Hlavný oltár, Kostol Najsvätejšej Trojice, Trnava
 • Kaplnka sv. Jozefa, Kostol Najsvätejšej Trojice, Trnava
 • Chleb (pod vrcholom), Malá Fatra, Terchová
 • Z Chlebu na Hromové, Malá Fatra, Terchová
 • Zo Snilovského sedla na Chleb, Malá Fatra, Terchová
 • Sedlo za Hromovým, Malá Fatra, Terchová
 • Steny (južný vrchol), Malá Fatra, Terchová
 • Hrebeň Stien, Malá Fatra, Terchová
 • Stohové sedlo, Malá Fatra, Terchová
 • Nad Stohovým sedlom, Malá Fatra, Terchová
 • Poludňový grúň, Malá Fatra, Terchová

Novinky: Svet

 • Pred bazilikou, Bazilika Matky Božej Anjelskej, Kalwaria Zebrzydowska, Poľsko
 • Kaplnka Matky Božej, Bazilika Matky Božej Anjelskej, Kalwaria Zebrzydowska, Poľsko
 • Kaplnka Nepoškvrneného počatia, Bazilika Matky Božej Anjelskej, Kalwaria Zebrzydowska, Poľsko
 • Hlavná loď, Bazilika Matky Božej Anjelskej, Kalwaria Zebrzydowska, Poľsko
 • Interiér baziliky, Ostrihomská bazilika, Ostrihom, Maďarsko
 • Pred bazilikou, Ostrihomská bazilika, Ostrihom, Maďarsko
 • Výhľad na Dunaj, Ostrihomská bazilika, Ostrihom, Maďarsko
 • Pravoslávny chrám z Ruska V, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Pravoslávny chrám z Ruska IV, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Pravoslávny chrám z Ruska III, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Pravoslávny chrám z Ruska II, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Pravoslávny chrám z Ruska I, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Trachtenhaus, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Lodný mlyn z Maďarska, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Veterný mlyn z Dolného Saska, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Kórejský vodný mlyn, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Totemy, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Mlyn zo Sanssouci, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Veterný mlyn z Francúzska II, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Veterný mlyn z Francúzska I, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Veterný mlyn z Grécka, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Veterný mlyn z Portugalska, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Holandský veterný mlyn z Šlezvicka-Holštajnska - interiér, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Holandský veterný mlyn z Šlezvicka-Holštajnska, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Brothaus, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Veterný mlyn z Ukrajiny - exteriér II, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Veterný mlyn z Ukrajiny - exteriér I, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Mlynica a pekáreň, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Vodný mlyn z Tirolska II, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Vodný mlyn z Tirolska I, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Veterný mlyn z Ukrajiny - interiér, Múzeum veterných a vodných mlynov, Gifhorn, Nemecko
 • Öresundský most, Öresund, Malmö, Švédsko
 • Radnica, Stortorget, Malmö, Švédsko
 • Západ slnka nad Baltským morom, Öresund, Malmö, Švédsko
 • Socha Gustava II Adolfa pred radnicou, Gustaf Adolfs Torg, Göteborg, Švédsko
 • Uppsalský hrad, Fjärdingen, Uppsala, Švédsko
Opis
Názov objektu: Mesto Spišská Belá, Spišská Belá
Okres: Kežmarok
Kraj: Prešovský kraj
Názov panorámy: Kostol sv. Antona pustovníka
Súradnice: N 49°11'15,59", E 20°27'26,08"
Rímsko-katolícky kostol sv. Antona Pustovníka sa začal budovať na návrší, podobne ako všetky kostoly na Spiši po polovici 13. storočia. Plynulo to z ponaučenia, ktoré pôvodné no i prisťahované obyvateľstvo získalo po tatárskych vpádoch (1241-1242). Kostol na kopci fungoval ako malá pevnôstka. Kostol sv. Antona Pustovníka začínajú budovať noví osadníci, a prvá stavebná fáza sa viaže k 60-tym rokom 13.st..Uhorský kráľ Štefan V. im v roku 1271 udelil výsadnú listinu potvrdzujúcu privilégiá nemeckých hostés. Z tohto obdobia pochádzajú zachované obvodové múry lode, triumfálny oblúk so štvorcovým presbytériom a západný portál. Presbytérium je zaklenuté krížovou klenbou s ťažkými hranolovitými rebrami, len na hranách trochu skosenými, čo dokazuje príslušnosť k cisterciánsko- burgundskému slohu, ktorý sa vtedy rozšíril aj na naše územie. K prvej stavebnej fáze patrí aj západný, stupňovito usporiadaný portál s okrúhlymi vloženými stĺpikmi. Hlavice tvoria jeden súvislý pás, pričom pravá strana je zdobená reliéfnym ornamentom viničových listov. Portál patrí do skupiny neskorománskych portálov.

K ďalšej úprave kostola došlo v 14. st. pod vplyvom hospodárskej prosperity mestečka. Presbytérium bolo rozšírené do dnešnej podoby, získalo polygonálny uzáver s piatimi stranami osemuholníka. Kamenné rebrá klenieb majú pretiahnutejší profil, sú žliabkované s úzkou strednou plôškou. V exteriéri zachytávajú ťarchu klenieb štyri murované oporné piliere. Štíhle gotické okná sú zahrotené lomeným oblúkom, východné aj so zachovalou lalokovitou kružbou. Na severnej stene presbytéria sa nachádza fragment nástennej maľby znázorňujúci pravdepodobne postavu sv. Antona Pustovníka, ktorú datujeme podobne ako dostavbu presbytéria do 14.st.

Na severnej stene presbytéria je situované gotické kamenné pastofórium. Priestor s kovanou mriežkou má podobu románskych ústupkových portálov, pastofórium je ukončené stupňovito, v strede je umiestnená schématicky reliéfna postava trpiaceho Krista- Vir dolorum. Celá architektúra pastofória je polychrómovaná červenou a modrou farbou.

Nasledujúca stavebná činnosť na kostole pokračuje až v súvislosti s hromadnou rekonštrukciou, ktorá prebiehala na Spiši po husitských vojnách v prvej polovici 15.st. V tejto stavebnej etape bola loď kostola zaklenutá na dva stĺpy, čím opticky vzniklo dvojlodie podľa vzoru juhočeských dvojloďových kostolov. Klenba je jednoduchá krížová, len v priestore východnej časti obkročná. Svorníky v krížení majú ornamentálnu a figuratívnu výzdobu v podobe baránka, ružice, hviezdy, kríža. Na severnej strane hlavnej lode bola dobudovaná akási bočná loď- kaplnka zasvätená sv. Valentínovi. Je zaklenutá štyrmi poľami krížovej klenby a má štyri okná polkruhovitého uzáveru. Tiaž klenieb nesie v exteriéri mohutný oporný systém v tvare hrubých pilierov.

Dominantou celej stavby je nesporne veža kostola, ktorá v priebehu vekov zmenila svoj vzhľad niekoľkokrát, naposledy v roku 1832, keď získala pseudogotický výraz.

Nielen architektúra kostola je obdivuhodným dokladom zručnosti našich predkov, rovnako aj mobiliár kostola tvoria umelecky a historicky vzácne artefakty. Dnes je kostol zariadený pseogotckými oltármi, ktoré nahradili pôvodne gotický mobiliár- 8 gotických krídlových oltárov. Zachovali sa aj patronátne lavice umiestnené v prvej časti pôvodného štvorcového presbytéria zo 16. storočia.

Z bohatej sochársko-maliarskej výzdoby kostola sa zachovalo len niekoľko plastík, medzi inými aj Madona s dieťaťom (posledné desaťročie 15.st.), ktorá je umiestnená v presbytériu a pochádza z oltára P.Márie. V 20. st.bola nevhodne reštaurovaná a dnes dotvára jej výraz len drevený povrch bez polychrómie.

Na hlavnom pseudogotickom oltári sú dnes umiestnené dve neskorogotické plastiky sv.Mikuláša a sv. Antona Pustovníka. Plastiky sú všetkými slohovými znakmi navzájom späté, preto tu môžeme konštatovať vplyv levočskej dielne obdobia okolo roku 1500.

Plastika Ukrižovaného Krista (druhá pol. 14.st.), umiestnená na tráme triumfálneho oblúka je pre svoje umelecko-historické hodnoty jedným z najvýznamnejších diel. Tento Kristus patrí medzi tzv. tiché typy ukrižovaných, kríž má tvar Lignum vitae- Stromu života, ramená kríža boli ukončené okrúhlymi astrálnymi symbolmi štyroch evanjelistov, z ktorých sa zachoval len orol- symbol evanjelistu sv. Jána vo vrchole kríža.. Zvláštnosťou sú pohyblivé ruky Krista, ktorý sa počas obradov Veľkej noci ukladal do Božieho hrobu, pričom sa ruky spustili vedľa tela.

Súčasťou interiéru kostola je bronzová krstiteľnica, ktorá patrí do veľkého súboru (21) krstiteľníc na Spiši, ktoré pochádzajú zo známej stredovekej zvonolejárskej dielne v Spišskej Novej Vsi. Belianska sa skladá z dvoch častí, pričom medený vrchnák cibóriového tvaru je zo 17. storočia.

Neodmysliteľnou súčasťou interiéru kostola je organová skriňa, ktorá pochádza z dielne významného rezbára Pavla Grossa zo Spišskej Soboty zo 17.st..Organ bol v polovici 18.st. doplnený polychrómovanou drevorezbou.

Chrámový interiér bol zbarokoizovaný v 18.st., no neskoršie zásahy prekryli aj tieto slohotvorné snahy. Na stenách hlavnej lode boli zrealizované nástenné maľby spišským maliarom Jozefom Hanulom.

Partneri

Mesto Banská Bystrica | Mesto Rožňava | Mesto Dolný Kubín | Obec Dobrá Niva | Obec Vlkolínec | Obec Podzámčok | Nebuď jeleň! | Last Minute dovolenky | Kúpele na Slovensku | 123 ubytovanie.sk | Ubytovanie a dovolenka na Slovensku | Ubytovanie Slovensko | Hor sa na hory | Vyroba.eu |
Kontakt
Vaša reklama
Panorámy Slovenska - iOS Aplikácia